EE-avfall og Miljø

EE-avfall skal ikke kastes sammen med annet avfall.


Witt Norge NUF er tilknyttet det offentlig godkjente returselskapet Elretur AS og oppfyller dermed produsentansvaret for elektriske og elektroniske produkter i henhold til Avfallsforskriftens kapittel om kasserte elektriske og elektroniske produkter.


Witt Norge NUF er også tilknyttet det offentlig godkjente produsentansvarsselskapet Batterigjenvinning AS og oppfyller produsentansvaret for løse batterier i henhold til Avfallsforskriften kapittel om batterier.

For ytterligere opplysninger om hvor produktene bør leveres ved kassering gå til www.elretur.no.